Mere

Vi prøver at tage vores egen medicin

Hos FELDSKOV & JUUL o.a vil vi gøre os umage for at drive virksomhed efter nogle enkle principper med fokus på miljø og socialt ansvar.

Nogle vil sikkert synes, det er for meget af det gode. Andre, at det er alt for lidt. Begge dele er sådan set helt okay. For os er det et afsæt for at sætte retning for forandring i måden vi selv tænker, handler og arbejder:

 • Vi er engageret i ulønnet non-profit arbejde relateret til bæredygtighed og
  socialt engagement
 • Non-profit organisationer får 50% rabat på workshops-, time- og projektpriser ifbm med projekter, hvor vi kan hjælpe med erfaringer indenfor primært ide- og konceptudvikling. 
 • Vi vil i det daglige bestræbe os på at samarbejde med kunder, der har et fokus på at drive en bæredygtig forretning i respekt for mennesker og miljø
 • Vi hjælper brands med intern/ekstern kommunikation ifht at skabe overblik,
  aktivering af CSR initiativer
 • Vi vil arbejde aktivt for at fremme lokal udvikling, hvor vi bor
 • Vi tilbyder at undervise børn og unge i kommunikation og projektudvikling ifht bæredygtighed og socialt engagement
 • Vi vil i det daglige arbejde ud fra enkle principper ifht at minimere miljøbelastning.
 • Vi vil have fokus på at indkøb til virksomheden er bæredygtigt.
 • Vi vil i videst mulig udstrækning indrette med genbrugsmøbler og recyklede materialer